Menu

Artikel over innovatie: de Air Root Purifier

Van fascinatie voor stekelbaarsjes naar prijswinnende innovatie

Portfolio – Artikel over innovatie: verschenen in businessmagazine De Zakenmarkt – Maart 2015

Het idee achter de Air Root Purifier als artificiële leeflaag voor daken en geluidschermen

Niet het landschap consumeren, maar dit met artificiële leeflagen transformeren tot een gezond en productief werk-, woon- en zorglandschap voor mens en dier. Dat is al bijna vijftien jaar de visie van landschapsarchitect Thomas Jansen op landschapsontwikkeling. Zijn bedrijf Jansen Gebiedsinnovatie ontwikkelde het Air Root Purifier systeem, een artificiële leeflaag met planten die luchtvervuiling omzet in groeikracht, koelt, isoleert en een nieuw natuurlijk landschap creëert op daken van gebouwen, geluidschermen en andere kunstmatige oppervlakten. Jansen won er de Innovatieprijs Valleiregio 2014 mee.

Het idee een weiland te kunnen transformeren tot een bedrijventerrein met bijvoorbeeld een nieuw broedgebied voor weidevogels, laat het Nederlandse planologische hokjes denken ver achter zich én klinkt als muziek in de oren. Maar het eerste wat iedereen zich natuurlijk afvraagt, is: ‘Wat kost dat?’ Voor Thomas Jansen was toegevoegde economische waarde creëren dan ook de belangrijkste voorwaarde voor zijn innovatie. “Dat een gezond landschap uiteindelijk de basis vormt voor een duurzaam en economisch veerkrachtige samenleving, klinkt mooi maar is voor velen niet reëel genoeg.”

Fijnstof van kippenschuren als grondstof
Jansen: “Milieuvervuiling is simpelweg te omschrijven als stoffen op de verkeerde plek in de verkeerde concentratie. Door met de Air Root Purifier fijnstof af te vangen en te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, breng je de grondstoffen die zich in het fijnstof bevinden, weer naar de juiste plek.” Voor de Valleiregio denkt de landschapsarchitect met name aan het fijnstof afkomstig van kippen- en varkensschuren, een waardevolle grondstof voor kunstmest. Maar hij ziet ook kansen voor publieke gebouwen, zoals verzorgingshuizen, ziekenhuizen en scholen. “Deze gebouwen stoten veel koolstofdioxide en hitte uit en hebben vaak een binnenklimaatprobleem. Een Air Root Purifier systeem op het dak van het gebouw filtert de koolstofdioxide uit de binnenlucht en maakt er zuurstofrijke lucht van. Bijkomend voordeel is dat het dak in de zomer wordt gekoeld en in de winter wordt geïsoleerd. Pessimistische berekeningen laten al een reductie van 15% op het energieverbruik zien.”

De fascinatie voor stekelbaarsjes in de beek waar Thomas Jansen als kind vaak speelde, bracht hem op het idee in zijn Air Root Purifier het in de natuur voorkomende tegenstroomprincipe te gebruiken. Door continu tegen de stroom in te zwemmen, worden de kieuwen van de stekelbaarsjes optimaal in staat gesteld zuurstof uit het zuurstofarme bronwater van de beek te filteren. In plaats van kieuwen gebruikt Jansen plantenwortels, die vergelijkbaar met onze neusharen, het fijnstof, dat tegen de stroom in door het water wordt geblazen, opvangen.

Stand van zaken
De Air Root Purifier bevindt zich momenteel in de testfase. De eerste focus van Jansen is optimalisatie voor kippen- en varkensboerderijen. Met lokale partners bouwt hij aan een consortium dat hem bij deze optimalisatie gaat ondersteunen. Jansen krijgt bovendien de mogelijkheid de verschillende optimalisatiestappen te testen een nieuw te ontwikkelen proefboerderij. Daarnaast biedt een in de Valleiregio gerespecteerde agrariër de daken van zijn schuren aan. “Als de optimalisatie van de Air Root Purifier bij hem overtuigende resultaten oplevert, weet ik zeker dat mijn innovatie landt bij de andere agrariërs in de regio en ver daar buiten. Er ligt tenslotte een gedegen verdienmodel aan te grondslag dat op vele manieren kan worden uitgebouwd.” Jansen Gebiedsinnovatie


Meer artikelen over innovatie